!!ที่นี่!!:::ตะพานหิน:::พิจิตร
++คู่มือประชาชน-คนพานหิน++
 • 1.ประกาศขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาถึงที่สิ้นสุด (ลงประกาศ 19 ส.ค.2562)   1.ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงของทางราชการ (ลง 1 […]

  ประกวดราคาจัดซื้อ-จ้าง

  1.ประกาศขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาถึงที่สิ้นสุด (ลงประกาศ 19 ส.ค.2562)   1.ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงของทางราชการ (ลง 1 […]

 • คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงฯ ◊  คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจเพ […]

  คู่มือตำรวจ

  คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงฯ ◊  คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจเพ […]

 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

  พื้นที่รับผิดชอบ

  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

 • ผู้บังคับบัญชา

 • ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการได้แล้ว…คลิ๊ก https://www.info.go.th/#/th/search/// ติดต่อหน่วยงานในสังกัดสำน […]

  คู่มือประชาชน

  ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการได้แล้ว…คลิ๊ก https://www.info.go.th/#/th/search/// ติดต่อหน่วยงานในสังกัดสำน […]

 • สถานีตำรวจภูธรตะพานหินสภ.ตะพานหิน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 18.5 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นสถานีตำรวจที่ขึ้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิต […]

  ข้อมูลหน่วยงาน

  สถานีตำรวจภูธรตะพานหินสภ.ตะพานหิน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 18.5 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นสถานีตำรวจที่ขึ้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิต […]

 • YOUTUBE-สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน
 • YOUTUBE-สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน