!!ที่นี่!!:::ตะพานหิน:::พิจิตร
++คู่มือประชาชน-คนพานหิน++