ขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา

ด้วยสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตรจพทำการขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาถึงที่สิ้นสุด..ดูรายละเอียดต่างๆในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter