ข้อมูลหน่วยงาน

สถานีตำรวจภูธรตะพานหินสภ.ตะพานหิน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 18.5 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นสถานีตำรวจที่ขึ้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิต […]

สถานีตำรวจภูธรตะพานหินสภ.ตะพานหิน มีเนื้อที่ 4 ไร่ 18.5 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นสถานีตำรวจที่ขึ้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางรถไฟสายเหนือ และแม่น้ำน่าน โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นทางรถไฟสายเหนือและอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน ที่ตั้ง เลขที่ 20 ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พิกัด 16°12’53.6″N 100°25’21.4″E ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอตะพานหินและเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2479 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2483 ตามลำดับ และปรับโครงสร้างเป็นสถานีตำรวจภูธรเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550

poster0

 

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter