ประกวดราคาจัดซื้อ-จ้าง

1.ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงของทางราชการ (ลง 15 มิ.ย.60)

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter