ประมูลขายทอดตลาด อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน (หลังเก่า)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน (หลังเก่า)
ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องยื่นเอกสารกับฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้…รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้…
สอบถามที่ งานธุรการอำนวยการ สภ.ตะพานหิน 056621087

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ-01ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ-2ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ-3ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการ-4

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter