พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกาศข้อกำหนดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) มีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter