สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้โชคดีมีสุขตลอดปี

Have a happy and prosperous New Year.  May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness.

ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใส ขอพระเจ้าจงมอบพรแก่ครอบครัว และมิตรสหายของคุณ
มิใช่เพียงแค่มั่งคั่ง แต่ขอให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และความสุข
แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter