สายตรง ผู้กำกับการฯ

พันตำรวจเอกวรชิต  จันทร์วงศ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter