ห้ามเผา พบเห็นแจ้ง 191

สถานการณ์ฝุ่นควันเริ่มทวีความรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวตะพานหิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมาฝาก…พบเห็นการจุดไฟเผาหญ้าก่อให้เกิดควัน แจ้ง 191 ตลอดเวลา

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter