แกนนำหมู่บ้านป้องกันยาเสพติดตำบลหนองพยอม

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านตำบลหนองพยอม ออกพบปะพูดคุยและตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter